Parkingi
wielopoziomowe

Wykonujemy stalowe parkingi wielopoziomowe. Aktualnie ze względu na stale zwiększającą się ilość samochodów w naszym kraju, od jakiegoś czasu parkingi wielopoziomowe stają się idealnym rozwiązaniem w dużych miastach.

Zalety:
  • opłacalne rozwiązanie i optymalne wykorzystanie maksymalnej przestrzeni parkingu
  • obniżone koszty fundamentów
  • łatwość w rozbudowie lub demontażu
  • prawie wszystkie elementy są prefabrykowane co daje minimalny nakład pracy na budowie
  • mały przekrój słupa daje większe bezpieczeństwo, łatwiejszy wjazd i parkowanie
  • swoboda w projektowaniu
  • indywidualne wymiary
  • układ parkingu przyjazny dla użytkownika
  • otwarty parking zapewnia naturalne oświetlenie i wentylację w celu zmniejszenia kosztów energii i zwiększenia bezpieczeństwa
 
+48 12 297 29 00