Hale
żelbetowe

Beton jest jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów w budownictwie. Stosuje się go zarówno jako elementy konstrukcyjne jak również wykończeniowe. Zakres stosowania betonu w krajach Europy jest bardzo różny, począwszy od wykonywania prostych elementów np. stropów, belek, słupów, stóp fundamentowych a skończywszy na bardziej złożonym budownictwie inżynieryjnym.

W Polsce największy udział prefabrykacji obejmuje wznoszenie obiektów przemysłowych (produkcyjnych, magazynowych), obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej (stadionów, hal sportowych).

Słowo prefabrykacja oznacza proces wcześniejszego wytwarzania elementów konstrukcyjnych, które połączone w procesie montażu tworzą obiekt budowlany. Dzięki rozwojowi technologii prefabrykacji możliwa jest realizacja budowli w różnych układach konstrukcyjnych, jako:
  • konstrukcje portalowe,
  • konstrukcje, szkieletowe,
  • konstrukcje powłokowe.
Zalety prefabrykacji betonowej:
 
  • Czas realizacji
 Wykonywanie prefabrykatów na wyspecjalizowanych liniach produkcyjnych w halach przemysłowych pozwala uzyskać docelowe cechy np. wytrzymałościowe. W ten sposób pozwala uniknąć przerw technologicznych związanych z dojrzewaniem betonu oraz uniezależnienie od czynników atmosferycznych.
 
  • Typizacja konstrukcji
Przez słowo typizacja należy rozumieć ujednolicenie oraz uproszczenie konstrukcji budynku. Tworzenie powtarzalnych elementów daje możliwość ich przemysłowej produkcji a co za tym idzie obniżenie kosztów inwestycji. Nie wpływa to jednak na ograniczenie kształtowania form architektonicznych co jest jedną z podstawowych cech prefabrykacji betonowej.
 
  • Wysoka jakość
W dzisiejszych czasach duży nacisk kładzie się na jakość wykonanych obiektów wynikająca z narzuconych norm i przepisów. Kontrola procesu produkcji pozwala uniknąć pomyłek oraz uzyskanie podwyższonych  cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.
 
  • Argumenty ekonomiczne
Na etapie projektowania inwestor wraz z projektantem powinien przeanalizować argumenty ekonomiczne doboru rodzaju konstrukcji, biorąc pod uwagę: koszty konserwacji budynku, zabezpieczenia PPOŻ , koszty ogrzewania, zabezpieczenia ze względu na klasę agresywności środowiska.
 
  • Ochrona PPOŻ
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z głównych wymogów stawianych obiektom budowlanym. Konstrukcje betonowe mogą spełniać najostrzejsze wymogi pożarowe pod warunkiem uwzględnienia ich na etapie projektowania. Stosowana jest do wysokich klas odporności ogniowej a właściwie wykonana może osiągnąć ognioodporność  REI 240. Prefabrykaty betonowe nie wymagają dodatkowych powłok zabezpieczających konstrukcję przed pożarem.
 
+48 12 297 29 00