Rozbudowa zakładu o halę magazynową z zapleczem socjalno- biurowym i łącznikiem, drogami wewnętrznymi, placem manewrowym, chodnikami wraz z towarzyszącą rozbiórką, przebudową i rozbudową zakładowych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej i gazowej.


Inwestor : MOKATE Sp. z o.o.

Adres :  ul. Strażacka 48
             44-240 Żory
 
Powierzchnia: Hala magazynowa o powierzchni 4015,70 m2 oraz dwukondygnacyjna część socjalno-biurowa o łącznej powierzchni 398,80m2
 
Zakres wykonania robót: Hala magazynowa oraz budynek socjalny i biurowy, dwukondygnacyjny pod klucz. Wykonanie łącznika pomiędzy halą istniejącą a nowo budowaną. Wyburzenia istniejących obiektów które kolidują na działce z nowo powstałymi. Wykonanie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury zewnętrznej.
 
Okres realizacji: Listopad 2017 do maj 2018 (II kwartał)
 
+48 12 297 29 00