Rozbudowa zakładu produkcyjnego elementów wyposażenia dla przemysłu motoryzacyjnego SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej.


Inwestor : SRG GLOBAL Bolesławiec Sp. z o.o.

Adres :  ul. Przemysłowa 1
               59-700 Bolesławiec
 
Powierzchnia: Hala magazynowa o powierzchni 7673,60 m2 oraz magazyn otwarty (wiata) o powierzchni 2013,60m2.

Zakres wykonania robót: Hala magazynowa oraz wiata wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wyburzenia istniejących obiektów które kolidują na działce z nowo powstałymi. Rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego o nowe drogi wewnętrzne, parkingi i place manewrowe. Budowa sieci zewnętrznych. Budowa zjazdu. 

Okres realizacji: Listopad 2017 do maj 2018 (II kwartał)
+48 12 297 29 00