Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą techniczną


Inwestor : Zbigniew Leyko Drukarnia „Leyko”

Adres :  ul. Nad Drwiną 8a
               Kraków
 
Powierzchnia: Hala magazynowa o powierzchni 6 400m2

Zakres wykonania robót: Kompleksowy zakres wykonania inwestycji – Generalne Wykonastwo

Okres realizacji: kwiecień 2018 do styczeń 2019
 
Aktualny stan zaawansowania robót: Roboty wykończeniowe.
 
+48 12 297 29 00