Budowa fabryki tworzyw sztucznych Feddem wraz z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu z infrastrukturą techniczną i stacją trafo


Inwestor : Grupa AZOTY „Compounding“ Sp. z o.o.

Adres : Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
 
Dane charakterystyczne:
    H1 – Hala magazynowa wysokiego składowania: 24.80m x 45.00m, wysokość składowania 15 m,
    H2 – Hala systemu dużych opakowań: 20.00m x 45.00m,
    H3 – Hala produkcyjna: 25.00m x 45.00m,
    H4 – Magazyn surowców: 34.60m x 45.00m,
 
    Wysokość obiektów: 18.75 m
 
Zakres wykonania robót: Kompleksowy zakres wykonania inwestycji – Generalne Wykonawstwo.

Okres realizacji: czerwiec 2018 do maj 2019 r.
 
Aktualny stan zaawansowania robót: Prace związane z wykonaniem konstrukcji budynku. Wykonywanie instalacji wod-kan i elektrycznych.
+48 12 297 29 00