Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno magazynowej w Siewierzu


Inwestor : Paks'D sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Adres : 42-470 Siewierz, ul. Kielecka 30
 
Dane charakterystyczne:
Hala narzędziowni etap I
Powierzchnia zabudowy projektowana: 963,95 m2
Powierzchnia użytkowa projektowana: 938,29 m2
Kubatura projektowana: 10 989,00 m3

Zakres wykonania robót: Wykonanie Hali narzędziowni etap I – Generalne Wykonawstwo.

Okres realizacji: od 01.03.2021 do 31.08.2021
 
Aktualny stan zaawansowania robót: Budowa zakończona
+48 12 297 29 00