Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno magazynowej w Siewierzu - Etap 2


Inwestor : Paks'D sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Adres : 42-470 Siewierz, ul. Kielecka 30
 
Dane charakterystyczne:
Hala produkcyjna etap II
Powierzchnia zabudowy projektowana: ~500 m2

Zakres wykonania robót: Wykonanie rozbudowy Hali produkcyjnej etap II – Generalne Wykonawstwo.
Prace obejmowały zabezpieczenia wykopu w istniejącej hali oraz wykonanie rozbudowy kanałów technologicznych wraz z fundamentami pod maszyny na  głębokości - 6.0m poniżej poziomu istniejącej hali.

Okres realizacji: od 01.03.2022 do 21.12.2022
 
Aktualny stan zaawansowania robót: Budowa zakończona
+48 12 297 29 00