OMEGA Podgrodzie – prace końcowe


Trwają prace nad dokończeniem robót budowlanych i instalacyjnych.

Nazwa Kontraktu: „Omega Silesia Sp. z o.o.- Budowa Centrum Logistycznego w Podgrodziu ”

Zamawiający: „Omega Silesia Sp. z o.o.”
Okres realizacji: 03.2012 – 09.2013
Opis inwestycji:
Rozbudowa Centrum logistycznego o budynek magazynowy wysokiego składowania o powierzchni 30 000 m2 z zapleczem socjalno- biurowym w Podgrodziu.
+48 12 297 29 00