BUDOWA dla ALUPOL FILMS SP. Z O.O BUDYNKU PRODUKCJI EKSTRUZYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ PORTIERNI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ


Ukończenie inwestycji „BUDOWA BUDYNKU PRODUKCJI EKSTRUZYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ PORTIERNI –STANOWIACYCH CZĘŚĆ ZAKŁADU ALUPOL FILMS SP. Z O.O. oraz silosów, zjazdu, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingu, placów gospodarczych, ogrodzenia, murów oporowe, instalacji wewnętrznych, w tym pozabudynkowych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, p.poż hydrantowej , związanej z technologią oraz rozbiórkę fragmentów istniejącej kanalizacji sanitarnej ”
 

Inwestor : Alupol Films Sp. z o.o. ( GRUPA KĘTY )
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty, Polska

Adres:
Miejscowość: Oświęcim
Ulica: Fabryczna

Powierzchnia:  Hala Produkcyjno - Magazynowa – 14 000 m2 ( zaplecze biurowe – 650 m2 )
 
Okres realizacji: 10.2015 – 09.2016
 
Zakres wykonania robót: Generalne wykonawstwo
 
+48 12 297 29 00