Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku zakładu produkcyjnego PACK PLUS o budynek produkcyjny i biurowo-socjalno-techniczny wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania


Inwestor : Pack Plus Sp. z o.o. Sp. k.

Adres :  ul. Chopina 39
             34 -100 Wadowice
 
Powierzchnia: Hala w dwóch etapach 2 380 m2 oraz 1 798 m2 wraz z biurem 1 584 m2
 
Zakres wykonania robót: Hala produkcyjna w dwóch etapach, oraz budynek wykonywany w dwóch częściach – socjalny i biurowy, dwukondygnacyjny pod klucz. Wyburzenia istniejących obiektów które kolidują na działce z nowo powstałymi. Wykonanie zagospodarowania terenu oraz nowego zbiornika p.poż.
 
Okres realizacji: Grudzień 2016 do grudzień 2017(IV kwartał)
 
Zakres wykonania robót: Generalne wykonawstwo
+48 12 297 29 00