Firma Skalski podpisała umowę z JORDAN GROUP na budowę hali stacji obsługi wraz z budynkiem biurowym i myjnią środków transportu


Budowa budynku biurowo - usługowego, stacji obsługi remontu i kontroli środów transportu myjni autobusowej wraz z instalacjami wewnętrznymi wod - kan., gazu, C.O., elektryczna, wentylacji mechanicznej oraz wewnętrznymi podziemnymi instalacjami wod.-kan., gazowej , elektrycznej, przyłączem wod.,-kan, kanalizacji opadowej, likwidacja wewnętrznych podziemnych kabli elektrycznych, komunikacją wewnetrzną i miejsami parkingowymi.

Inwestor: Jordan Group Jacek Legendziewicz
              31-535 Kraków, ul. Gęsia 8
Lokalizacja: Kraków, ul. Rybitwy

Powierzchnia zabudowy hali stacji obsługi, budynku biurowego i myjni środków transportu : 4 168 m2
Planowany termin zakończenia budowy został ustalony na wrzesień 2016 r.
+48 12 297 29 00